.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  • Sau cơn mưa
    Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên đổ mưa rào. Cơn mưa bất thần, sầm sập trút xuống làm Hiền đành chịu trận. Đã thế, chiếc xe máy cà tàng mượn của một người bạn đồng nghiệp lại bị hư giữa đường.
    .
  • Miền thương nhớ cũ
  • Trôi…
  • Vu vơ tháng Sáu
.
.
.
.
.
.