123
Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
.
.
.
.
  • Vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm; tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với người ứng cử, hiểu rõ hơn người ứng cử;
    .
  • Siết chặt các biện pháp phòng dịch
  • Sau chỉ thị phải là hành động
  • Viết tiếp trang sử
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.