123
Tỉnh táo trước thông tin trên mạng xã hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tỉnh táo trước thông tin trên mạng xã hội

Thứ Ba, 29/09/2020, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

Chưa bao giờ, mạng xã hội (MXH) lại bị các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khai thác triệt để nhằm quyết liệt chống phá đất nước ta như thời gian qua.

Trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, những thông tin sai trái, thù địch xuất hiện với mức độ, tần suất ngày càng nhiều trên MXH, gây tâm lý hoang mang, hoài nghi, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Thực trạng đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tỉnh táo, đề cao cảnh giác trước những chiêu trò chống phá của các thế lực phản động, thù địch với nhiều hình thức, mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi.

Nội dung chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên MXH nhiều vô kể. Từ việc khoét sâu, thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng đến xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các vụ việc xuống đường vì môi trường, biển đảo, tình trạng sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,… được chúng khai thác, khoét sâu với dụng ý kích động, ly gián. Gần đây, lợi dụng chủ trương lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo các văn kiện trình đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chúng sử dụng các “thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý” xuyên tạc tình hình đất nước, quy kết, đổ lỗi nguyên nhân của tình trạng yếu kém về KT-XH, tham nhũng, lãng phí là do thể chế chính trị, sự yếu kém năng lực chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng. Chúng tạo lập các trang thông tin chống phá như “Đại hội XIII”, “Dân làm báo”, “Dân luận”; Thành lập các đài phát thanh, kênh truyền hình trên internet như như: “Radio Chân trời mới”, “Đảng vì dân”, “Việt Tân”; Sử dụng các fanpage, blog cá nhân, các cán bộ, đảng viên sai phạm thoái hóa biến chất tung ra hàng loạt thông tin về nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, về công tác nhân sự đại hội nhằm kích động chia rẽ, ly gián, gây tâm lý hoang mang, ngờ vực, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Tất cả nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hệ quả là, một số người dao động không phân biệt được thật - giả, tin vào những thông tin giả mạo, độc hại, dẫn đến mất niềm tin vào cuộc sống, xa rời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ XHCN mà nhân dân ta đã và đang dày công xây dựng.

Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nhấn mạnh “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân”. Với tinh thần đó, các cơ quan chức năng của Đảng, Nhà nước phải triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp nhằm đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Trước hết là dẫn dắt thông tin, định hướng tư tưởng, nhận thức và dư luận xã hội, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” trước những thông tin thất thiệt, xuyên tạc, kích động, gieo rắc tâm lý hoài nghi, gây bất ổn trong dư luận, không mơ hồ, dao động trước mọi chiêu trò chống phá của các thế lực phản động.

Các cơ quan ngôn luận, tư tưởng có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước; tình hình của địa phương, trong nước cũng như trên thế giới, định hướng những vấn đề nhạy cảm mới nảy sinh. Khi cán bộ, đảng viên và người dân đã nhận diện được những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, họ sẽ đồng hành với Đảng và Nhà nước bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch trên MXH.

Về phần mình, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình khi tham gia MXH, chấp hành tốt các quy định của Đảng và Nhà nước về quyền thông tin, phạm vi thông tin. Đó là cách ứng xử phù hợp của cán bộ, đảng viên đối với MXH trong giai đoạn hiện nay.

NGUYỄN HƯNG NHƠN

;
.