123
Tạo sức mạnh mới, quyết tâm mới - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tạo sức mạnh mới, quyết tâm mới

Thứ Sáu, 25/09/2020, 22:38 [GMT+7]
In bài này
.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp và bế mạc. Nghị quyết của Đại hội khẳng định những kết quả, thành tựu đạt được; những khuyết điểm, hạn chế; bài học rút ra trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI; phương hướng, nhiệm vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong 5 năm tới của nhiệm kỳ VII. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới 2020- 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh thay mặt cho gần 43.000 đảng viên toàn Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII thật sự tiêu biểu về trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân và cộng đồng DN.

Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh, phát huy tinh thần tự lực tự cường, chủ động, sáng tạo đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. BR-VT có tổng sản phẩm trên địa bàn đứng thứ 3 cả nước, địa phương nằm trong top đầu về đóng góp ngân sách. Kinh tế của tỉnh đã và đang được thúc đẩy phát triển mạnh trên cả các lĩnh vực: Công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng mô hình kinh tế bền vững, kiên trì mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc; hoạt động thương mại phát triển mạnh mẽ; chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện, nâng cao; công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; hoạt động của bộ máy chính quyền tận tâm, sâu sát thực tiễn.

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nêu rõ mục tiêu của nhiệm kỳ mới, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, lấy mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân là minh chứng cho sự tận tâm, trách nhiệm của cấp ủy Đảng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, củng cố niềm tin và phát huy mạnh mẽ khối đại đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng BR-VT thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững dựa trên 4 trụ cột kinh tế, mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Con đường phát triển đi lên luôn coi trọng bảo đảm an sinh xã hội; chú trọng bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Những thành quả đạt được, tạo thêm thế và lực mới, mở ra thời cơ mới, để BR-VT phát triển, bứt phá đi lên. 

Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu phấn đấu của chặng đường 5 năm 2020-2025 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; tác động của dịch bệnh COVID-19 còn kéo dài ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội trong nước và thế giới; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ tạo bước đột phá trong nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự Đại hội Đảng bộ tỉnh BR-VT lần thứ VII, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội, tâm niệm từ trái tim: Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng. Trên tinh thần đó, Đảng bộ càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân; biến thách thức thành cơ hội; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tạo sức mạnh mới, quyết tâm mới, hướng tới những thành công mới. 

Nghị quyết Đại hội phải được biến thành chương trình hành động ở các cấp, các ngành và mỗi địa phương trong tỉnh. Hơn bao giờ hết, đòi hỏi toàn Đảng bộ, quân và dân, cộng đồng DN BR - VT tăng cường đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng một ý chí và quyết tâm cao độ, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII thành hiện thực trong cuộc sống.   

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, trước thềm Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chào mừng thành công tốt đẹp của Đại hội VII Đảng bộ tỉnh, hướng tới Đại hội XIII của Đảng, toàn Đảng bộ, quân và dân BR-VT đồng tâm nhất trí, chung sức chung lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, đưa quê hương, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

BR-VT

 
;
.