123
Mãnh liệt một niềm tin - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Mãnh liệt một niềm tin

Thứ Tư, 23/09/2020, 22:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 24/9, tại thành phố Bà Rịa trẻ trung và hiện đại, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII khai mạc trọng thể. 

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, đánh dấu một giai đoạn mới trên con đường phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, giai đoạn 2020-2025. 

Hướng về Đại hội, ngay từ đầu năm 2020, mặc dù tình hình cả nước và trong tỉnh có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng từng người dân, từng đảng viên, các cơ quan, đơn vị, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều vững vàng một tinh thần vượt khó, đẩy mạnh phong trào thi đua. Các chương trình mục tiêu được bám sát thực hiện. Nhiều công trình, dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Toàn Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương, với tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, tận dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. 

5 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường cải cách hành chính, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Kết quả đạt được cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập tỉnh, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, trên tinh thần phát huy trí tuệ và sức mạnh toàn Đảng, toàn dân, cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, với sự quan tâm sâu sắc trước mỗi bước trưởng thành của Đảng bộ tỉnh, đã có nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những ý kiến đóng góp đó đã thể hiện sinh động lòng tin yêu của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 

Để đạt được kết quả như trên là do Trung ương có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách hiệu quả nên giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng khá; các cấp ủy đảng đã bám sát Nghị quyết, sâu sát thực tiễn, kịp thời cập nhật các vấn đề mới phát sinh để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Đảng bộ tỉnh đoàn kết, thống nhất, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

Cùng với 347 đại biểu đại diện cho gần 43 ngàn đảng viên trong toàn tỉnh về dự Đại hội trong không khí tự hào của mùa thu lịch sử Cách mạng Việt Nam, hơn 1 triệu người dân đang sinh sống trên mảnh đất Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang mong đợi những quyết sách được bàn bạc cho một tương lai 5 năm và xa hơn nữa vì cuộc sống tươi đẹp cho con người và vùng đất này. Mọi người dân đang mong chờ một sự đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm rút ra qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới 2020-2025; bầu Ban chấp hành khóa mới có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực để lãnh đạo toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển lên tầm cao mới.

Niềm tin tưởng và sự kỳ vọng lớn lao ở Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII chính là, sẽ tạo ra một nền tảng, một khí thế, một động lực mới để Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phấn đấu đưa Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước. 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII luôn rực sáng một niềm tin sắt son: Tin ở Đảng và tin ở ngày mai!

BR-VT

 
;
.