.

Học sinh, sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc

Cập nhật: 06:36, 26/08/2013 (GMT+7)

Ông Trần Quang Lâm,  ngụ ở huyện Châu Đức gửi thư đến Báo Bà Rịa –Vũng Tàu hỏi:  Sinh viên có thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc không, sinh viên tham gia BHYT theo từng năm hay cho cả khóa học? Trong thời gian nghỉ hè thì có được tham gia và hưởng BHYT không và mức đóng hiện nay là bao nhiêu?

Báo BR-VT trả lời ông như sau:

Theo quy định của Luật BHYT thì đối tượng học sinh, sinh viên thuộc nhóm bắt buộc tham gia BHYT nên cả khóa học, sinh viên phải có trách nhiệm mua BHYT theo quy định của Luật BHYT. Tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 -7 -2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT quy định, định kỳ sáu tháng một lần hoặc một năm một lần, tổ chức quản lý học sinh, sinh viên thu tiền đóng BHYT của đối tượng này để nộp vào quỹ BHYT. Như vậy, đối tượng sinh viên khi tham gia BHYT có thể tham gia cho từng năm học và được đóng tiền một năm một lần hoặc sáu tháng một lần chứ không phải đóng tiền BHYT bắt buộc cho cả khóa học. Khi tham gia theo từng năm học (đủ 12 tháng) thì thời gian sinh viên nghỉ hè vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT và vẫn được hưởng quyền lợi BHYT đủ 12 tháng.

Sinh viên đã có thẻ BHYT chính sách: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang... không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tham gia BHYT tự nguyện.

Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 3% mức lương tối thiểu chung (tính theo mức lương tối thiểu chung hiện nay là 1.150.000 đồng/tháng), trong đó Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, học sinh, sinh viên tự đóng 70%. Cụ thể, số tiền đóng BHYT của học sinh, sinh viên năm học 2013 - 2014 bằng 1.150.000đ x 3% x 70% = 24.150 đồng/tháng, cả năm là 289.800 đồng.

M.NGỌC

.
.
.