Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để kinh doanh bền vững

Chủ Nhật, 05/12/2021, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương về Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình này trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, DN và người tiêu dùng vào các hoạt động liên quan; từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng thành động lực và điểm nhấn có ý nghĩa trong đời sống kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh. Đồng thời, bảo đảm người tiêu dùng trên toàn tỉnh được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoặc được đào tạo kỹ năng về tiêu dùng; hình thành hệ thống tổ chức hòa giải về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh theo quy định; bảo đảm các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh được tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trong đó tỷ lệ giải quyết khiếu nại thành công đạt trên 80% vụ việc được tiếp nhận; đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ; khuyến khích kinh doanh, tiêu dùng bền vững…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Định kỳ hàng năm (trước ngày 5/12) báo cáo tình hình thực hiện gửi về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương.

VÂN ANH

 

 

;
.