Phấn đấu trồng gần 1 ngàn ha rừng

Chủ Nhật, 18/09/2022, 19:07 [GMT+7]
In bài này
.

Trong năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu đặt chỉ tiêu kế hoạch trồng 996,32ha rừng. Trong đó, rừng phòng hộ 32ha (Ban quản lý rừng phòng hộ); rừng đặc dụng 23,32ha (Ban quản lý Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu); rừng sản xuất (trồng lại rừng sau khai thác) 250ha và rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp 691ha.

Để đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, Sở NN-PTNT đề nghị các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2022. Trong đó, tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng tại từng đơn vị, nhằm hoàn thành kế hoạch trồng rừng; cố gắng tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi để xuống giống, giúp cây trồng sinh trưởng bảo đảm tỷ lệ sống cao và phát triển tốt. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng chuyên môn, trạm, tổ, đội trong suốt quá trình trồng, chăm sóc, bảo vệ và quản lý rừng...

HỒNG PHÚC

;
.