HUYỆN CHÂU ĐỨC

Hỗ trợ dê giống giúp nông dân thoát nghèo

Thứ Bảy, 17/09/2022, 09:31 [GMT+7]
In bài này
.

Với phương châm tạo sinh kế cho hội viên phát triển kinh tế bền vững, Hội Nông dân huyện Châu Đức đã triển khai mô hình hỗ trợ dê giống cho gia đình hội viên nghèo. Mô hình đã giúp cho nhiều hội viên nông dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

ĐINH HÙNG - THANH HOA

;
.