BR-VT có 11 chỉ tiêu đất đai cao hơn Trung ương phân bổ

Thứ Năm, 19/05/2022, 19:00 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Sở TN-MT, đơn vị đã lên phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ 24 chỉ tiêu được Trung ương phân bổ với phương án sử dụng đất dự kiến của tỉnh, Sở TN-MT xác định BR-VT có 10 chỉ tiêu bằng với cấp quốc gia phân bổ, gồm đất: trồng lúa, chuyên trồng lúa nước, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, quốc phòng, an ninh, xây dựng cơ sở văn hóa, công trình bưu chính viễn thông, kho dự trữ quốc gia và di tích lịch sử văn hóa. 11 chỉ tiêu cao hơn so với cấp quốc gia phân bổ, gồm đất: rừng đặc dụng, phi nông nghiệp, KCN, phát triển hạ tầng, giao thông, xây dựng cơ sở y tế, xây dựng cơ sở giao dục đào tạo, xây dựng cơ sở thể dục thể thao, công trình năng lượng, bãi thải xử lý chất thải, đô thị. 3 chỉ tiêu thấp hơn so với cấp quốc gia phân bổ, gồm đất: nông nghiệp, có rừng sản xuất là rừng tự nhiên, chưa sử dụng.

Các chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên có 2 chỉ tiêu tác động đến việc triển khai thực hiện các dự án là chỉ tiêu đất rừng phòng hộ (theo quy hoạch đến năm 2030, BR-VT chỉ được giảm 1.183ha, đến năm 2025 giảm 83ha) và chỉ tiêu đất KCN được phân bổ (6.646ha) thấp hơn nhu cầu của tỉnh nên ảnh hưởng cơ hội thu hút và đón đầu làn sóng đầu tư trong thời gian tới.

SONG THƯ

 
;
.