HUYỆN XUYÊN MỘC: Khởi sắc từ chương trình nông thôn mới

Thứ Sáu, 29/04/2022, 14:22 [GMT+7]
In bài này
.
 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (2010-2020), đến nay, huyện Xuyên Mộc có 12/12 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Huyện Xuyên Mộc cũng vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2020. Những kết quả trong xây dựng NTM đã tạo bước phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng, diện mạo nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng cao.

Những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM sẽ là tiền đề quan trọng, tạo động lực và niềm tin để huyện Xuyên Mộc phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Thực hiện: ĐINH HÙNG - NHẬT VINH

 

;
.