Rà soát lại cơ sở pháp lý liên quan để ban hành danh mục đầu tư, cho vay

Thứ Năm, 28/04/2022, 19:39 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 28/4, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Trước đây, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp, góp vốn thành lập DN, cho vay đầu tư các dự án theo Nghị định số 37/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP của Chính phủ; Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND ngày 18/7/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh. Nay các quy định pháp luật này đã hết hiệu lực thi hành, gần hết hiệu lực thi hành và Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương thay thế các Nghị định nêu trên.

Do đó, Quỹ đề xuất ban hành Danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2022-2025, nhằm bảo đảm hoạt động đầu tư cho vay của Quỹ tuân thủ theo nội dung tại Nghị định mới ban hành của Chính phủ. Đồng thời, chủ động xây dựng danh mục đầu tư cho vay phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cũng như mở rộng phạm vi, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ.

Theo dự thảo Nghị quyết, danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2022-2025 được thực hiện trên các lĩnh vực: giao thông, vận tải và logistics; công nghiệp, nông nghiệp; năng lượng và môi trường; phát triển hạ tầng đô thị; công nghệ thông tin, viễn thông và công nghệ cao; lĩnh vực ưu tiên khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh yêu cầu, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp các thành viên tham dự họp, bổ sung, hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết, báo cáo UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh. Trong đó lưu ý, tiếp tục rà soát lại cơ sở pháp lý liên quan để ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay theo quy định; thực hiện đánh giá, sàng lọc các dự án đầu tư, cho vay sao cho phù hợp với quy mô, năng lực hoạt động của Quỹ.

Tính đến hết năm 2021, Quỹ đã triển khai đầu tư, cho vay hơn 20 dự án với tổng mức đầu tư, cho vay 363,741 tỷ đồng.

HÀ AN

 
;
.