Triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH

Thứ Hai, 17/01/2022, 19:20 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh đã có công văn số 1010/CV-BĐD gửi Ngân hàng chính sách xã hội (NHCXH) tỉnh và các đơn vị liên quan về việc triển khai đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng vay vốn tại NHCSXH tỉnh năm 2021.

Nội dung công văn nêu rõ, việc đối chiếu, phân loại nợ phải phản ánh đúng thực tế, khách quan, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách. Đồng thời, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trong thời gian tới, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội.

Thời gian thực hiện đối chiếu, phân loại nợ kết thúc chậm nhất ngày 31/5/2022. Phạm vi đối chiếu, phân loại 100% dư nợ gốc và lãi đến thời điểm cuối ngày 31/12/2021. Các khoản dư nợ phát sinh sau ngày 31/12/2021 sẽ được đối chiếu, phân loại vào đợt tiếp theo.

Việc thực hiện đối chiếu, phân loại nợ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu từng địa bàn các xã, phường, thị trấn; đảm bảo thực hiện đối chiếu, phân loại nợ đến 100% khách hàng trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Sau đối chiếu tổng hợp phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng; tổng hợp, phân tích nguyên nhân khách hàng không có khả năng trả nợ.

UBND tỉnh giao NHCSXH tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, cử lãnh đạo phụ trách các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện đễ hỗ trợ, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đối chiếu, phân loại nợ tại xã. Tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ các Phòng giao dịch để tham gia đối chiếu, phân loại nợ tại các đơn vị có dư nợ lớn, nợ quá hạn cao, các địa bàn dễ phát sinh tiêu cực.

Trường hợp người vay có khả năng trả nợ nhưng chây ỳ, cố tình không trả thì phải vận động, yêu cầu trả nợ. Nếu người vay tiếp tục chây ỳ thì lập hồ sơ khởi kiện ra tòa.

UBND tỉnh cũng đề nghị các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác, Liên đoàn lao động tỉnh, Hội Người mù tỉnh có văn bản chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở trực thuộc phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, UBND cấp xã thông báo đến hộ vay, chủ dự án vay vốn chương trình cho vay Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm việc đối chiếu, phân loại nợ.

PHAN HÀ

 
;
.