Số hóa thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến

Thứ Hai, 14/11/2022, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Đây là chủ đề Hội nghị tập huấn các nội dung về công tác cải cách hành chính ngày 14/11, do UBND tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu của tỉnh tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (Sở TT-TT) đến các điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã, thị trấn.

Tham dự tập huấn có 872 công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; cơ quan hành chính cấp tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cơ quan chuyên môn cấp huyện; cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công tại Bộ phận một cửa.

Trong chương trình, các đại biểu được tập huấn về quy trình thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ TTHC; quy trình hướng dẫn cho người dân, tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

HOÀNG BÁCH

 
;
.