Côn Đảo phát động phân loại rác tại nguồn

Chủ Nhật, 30/10/2022, 20:24 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 30/10, UBND huyện Côn Đảo tổ chức lễ phát động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Công nhân BQL Công trình công cộng huyện Côn Đảo thu gom rác trong khu dân cư trung tâm huyện.
Công nhân BQL Công trình công cộng huyện Côn Đảo thu gom rác trong khu dân cư trung tâm huyện.

Việc phát động thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn nhằm từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức đến hành động của người dân trong việc thực hành phân loại rác tại nguồn.

Triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện để tận dụng các thành phần có ích trong chất thải, giảm thiểu khối lượng chất thải phải xử lý nhằm góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm mục tiêu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng thời hướng tới ứng dụng kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho huyện Côn Đảo giai đoạn 2022-2026, tạo cơ sở và nền tảng nhằm định hướng chiến lược phát triển bền vững huyện Côn Đảo tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, UBND giao Phòng TN-MT chủ trì xây dựng phương án thu gom rác thải để triển khai phân loại rác tại nguồn tại các khu dân cư số: 5, 6, 7, 8 thuộc khu vực trung tâm huyện Côn Đảo. Trong đó, ưu tiên sử dụng hệ thống phương tiện, nhân lực và trang thiết bị hiện hữu do Ban quản lý (BQL) Công trình công cộng vận hành và điều chỉnh lại lịch thu gom rác.

Đồng thời, thông báo rộng rãi, cụ thể thời gian thu gom rác ngay sau khi trang bị thùng rác cho các hộ dân thực hiện phân loại rác thải nhằm bảo đảm rác thải hữu cơ được thu gom hàng ngày. Rác thải tái chế và rác thải còn lại thu gom 2 ngày/tuần/2 xe vào các ngày thứ Ba và thứ Năm.

UBND huyện cũng giao Phòng TN-MT và BQL Công trình công cộng huyện sẽ sắp xếp nhân lực, phương tiện bảo đảm phương án xử lý rác thải sau phân loại và thí điểm xử lý theo phương thức rác thải hữu cơ sẽ vận chuyển về khu vườn ươm thuộc BQL Công trình công cộng để thực hiện phân loại lần 2 và ủ phân hữu cơ.

Ban quản lý Công trình công cộng thực hiện thí điểm trồng hoa sau khi thu được sản phẩm phân compost và báo cáo đề xuất phương án thực hiện tiếp theo. Rác thải tái chế giao BQL Công trình công cộng phân loại lần 2 và tập kết về bãi chứa rác thải xây dựng, lập phương án ép, đóng gói vận chuyển về đất liền để bán phế liệu. Rác thải còn lại vận chuyển về bãi rác.

Tin, ảnh: LINH ĐAN

;
.