UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra về mua sắm thiết bị, vật tư y tế, vắc xin

Thứ Tư, 11/05/2022, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 11/5, UBND tỉnh đã có văn bản về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr ngày 29/4/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh gửi các đơn vị liên quan.

Theo đó, xét kiến nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. UBND chỉ đạo như sau: Giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh căn cứ kiến nghị của Thanh tra tỉnh tại mục 1, phần D (trang 45, 46) của Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr để tổ chức thực hiện.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Châu Đức. Ảnh: MINH THIÊN
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho học sinh tại Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Châu Đức. Ảnh: MINH THIÊN

Về trách nhiệm, giao Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính căn cứ kiến nghị của Thanh tra tỉnh  tại mục II phần D (trang 46) của Kết luận thanh tra số 01/KL-TTr để tổ chức thực hiện.

Giao Thanh tra tỉnh gửi kết luận thanh tra số 01/KL-TTr đến các cơ quan, đơn vị liên quan, đồng thời theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra số 01/KL-TTr, tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 5/2022.

BẠCH LONG

;
.