Trọn niềm tin có Đảng

Thứ Sáu, 02/02/2024, 18:10 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày này 94 năm trước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đỉnh cao của những thắng lợi đó là Đảng lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, đất nước ta bước sang một trang sử mới: đất nước có chủ quyền, độc lập, dân tộc ta được tự do. Vừa giành độc lập, nước ta lại đối mặt với thế “ngàn cân treo sợi tóc” bởi thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt. Nhưng rồi, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước ta từng bước vượt qua khó khăn, đánh bại thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai với đỉnh cao là chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Tiếp đó, mùa Xuân năm 1975, quân và dân ta lại đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược và chế độ ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và phía Bắc. Hòa bình lập lại, đất nước ta lại lâm vào tình trạng khủng hoảng do chiến lược bao vây, cấm vận của Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Trong tình thế đó, năm 1986, Đảng xác định đường lối đổi mới toàn diện và đã từng bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, đến nay trở thành nước đang phát triển. Đầu năm 2021, sau hơn 35 năm đổi mới, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay". Thật vậy, diện mạo đất nước và đời sống của Nhân dân có nhiều thay đổi tích cực. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên. Ðại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Hiện nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có 33 nước là đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện và đáng chú ý là trong số đó đã bao gồm tất cả các nước lớn.

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dựng xây và phát triển đất nước, Đảng đôi lúc cũng có những lúc mắc sai lầm, thiếu sót. Nhưng, với tinh thần phê và tự phê bình, Đảng đã sớm nhận ra và có những giải pháp sáng suốt để khắc phục. Đặc biệt, từ Đại hội lần thứ XII đến nay, Đảng thường xuyên ban hành các nghị quyết, chỉ thị về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với mục tiêu làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của Nhân dân. Đảng đã quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Bằng chứng là nhiều cán bộ, đảng viên giữ chức vụ cao trong Đảng hoặc đã về hưu nhưng vẫn bị xử lý kỷ luật, thậm chí là vướng vòng lao lý do vi phạm pháp luật.

Nhờ quyết tâm tự soi, tự sửa nên dù bước sang tuổi 94, sức mạnh của Đảng không hề suy giảm mà ngày càng được tăng cường. Niềm tin của đảng viên và Nhân dân vào Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao.

Nhiệm vụ và trách nhiệm của Đảng trong những năm tới là rất nặng nề khi tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức trước những biến động của tình hình chính trị, xung đột vũ trang ở một số quốc gia trên thế giới; tình trạng suy thoái kinh tế thế giới ảnh hưởng đến trong nước. Tuy vậy, với kinh nghiệm 94 năm chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam, chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đảng sẽ đưa đất nước vượt qua giai đoạn khó khăn này, để đạt mục tiêu đã đề ra tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng: đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao!

NGUYỄN ĐỨC

;
.