Bắc Ireland bầu Thủ hiến mới

Chủ Nhật, 04/02/2024, 16:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 4/2, Nghị viện Bắc Ireland đã bầu bà Michelle O’Neill - thuộc đảng Sinn Fein-làm Thủ hiến. Đây là lần đầu tiên một người theo chủ nghĩa dân tộc đoàn kết được bầu vào vị trí lãnh đạo chính quyền phân cấp tại Bắc Ireland.

Việc Nghị viện Bắc Ireland bầu bà Michelle O’Neill làm Thủ hiến diễn ra trong bối cảnh việc chia sẻ quyền lực được nối lại ở Bắc Ireland sau khi đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) thân Vương quốc Anh kết thúc cuộc tẩy chay kéo dài 2 năm. DUP hiện là đảng đứng thứ 2 tại Bắc Ireland, sau đảng Sinn Fein.

Nghị viện Bắc Ireland cũng bổ nhiệm bà Emma Little-Pengally, người thuộc đảng DUP làm Phó Thủ hiến.

Theo các quy tắc chia sẻ quyền lực, chính quyền ở Bắc Ireland chỉ có thể hoạt động trên cơ sở “xuyên cộng đồng” với sự tham gia của cả những người theo chủ nghĩa hợp nhất (muốn Bắc Ireland là một phần của Vương Quốc Anh) và những người theo chủ nghĩa dân tộc (muốn thống nhất với Cộng hòa Ireland).

ĐÀO LÂM

;
.