VPBank giảm lãi suất huy động

Thứ Hai, 26/02/2024, 19:05 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 26/2, VPBank cập nhật biểu lãi suất huy động mới dành cho khách hàng cá nhân.

Theo đó, đối với hình thức tiết kiệm tại quầy, lãi suất ở loạt kỳ hạn của VPBank giảm 0,4-0,6 điểm %. Cụ thể, lãi suất gửi tiền kỳ hạn 1 tháng giảm từ 3-3,3%/năm xuống 2,5-2,7%/năm, tức giảm 0,5-0,6 điểm %. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng giảm từ 3,2-3,5%/năm xuống 2,7-2,9%/năm, tức giảm 0,5-0,6 điểm %.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng giảm từ 4,2-4,6%/năm xuống 4,2-4,4%/năm. Lãi suất gửi kỳ hạn 12 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,5-4,7%/năm, tức mức giảm 0,3-0,5 điểm %. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng và 36 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,6-4,8%/năm.

Tương tự, với kênh online, lãi suất huy động của VPBank cũng giảm 0,4-0,6 điểm %. So với gửi tại quầy, lãi suất niêm yết trên kênh online cao hơn 0,1 điểm %. Theo đó, lãi suất cao nhất khi gửi trên kênh online của VPBank hiện nay là 4,9%/năm, dành cho khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng ở kỳ hạn 24 tháng hoặc 36 tháng.

HÀ AN

;
.