Huyện Châu Đức: Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững cây hồ tiêu

Thứ Hai, 20/11/2023, 15:32 [GMT+7]
In bài này
.

Thay đổi phương pháp canh tác theo hướng hữu cơ, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, nhiều hộ trồng tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức không chỉ ổn định sản xuất mà góp phần phát triển bền vững cây hồ tiêu bản địa.

 
ĐINH HÙNG
;
.