TỪ NGÀY 5/10

TP. Vũng Tàu áp dụng giá dịch vụ thoát nước mới

Chủ Nhật, 02/10/2022, 18:04 [GMT+7]
In bài này
.

Đây là thông tin trong Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 22/9 thay thế Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 7/4/2020.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến thoát nước và xử lý nước thải vào hệ thống thoát nước trên địa bàn TP. Vũng Tàu (không bao gồm xã Long Sơn).

Giá dịch vụ thoát nước đối với hộ gia đình là 1.690 đồng/m3 (năm 2022) và tăng từ 2.197-3.856 đồng/m3 theo từng năm từ 2023-2025. Giá thoát nước đối với cơ sở sản xuất là 3.380 đồng/m3 (năm 2022) và cũng tăng dần qua các năm từ 2023-2025 với mức tăng từ 4.394-7.712 đồng/m3.

Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có mức thu 4.225 đồng/m3 (năm 2022) và tăng lên 5.493 đồng/m3 (năm 2023), 7.140 đồng/m3 (năm 2024), 9.640 đồng/m3 (năm 2025). Đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có mức thu 1.690 đồng/m3 (năm 2022) và cũng tăng dần qua các năm, đến năm 2025 có mức thu là 3.856 đồng/m3.

Quyết định này cũng quy định rõ các trường hợp được miễn phí trả tiền thoát nước gồm: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở khu vực chưa có hệ thống cấp nước sạch; hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh ở khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch tự khai thác nước sử dụng.

SONG THƯ

;
.