123
Giảm lãi suất vay Ngân hàng chính sách xã hội - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Giảm lãi suất vay Ngân hàng chính sách xã hội

Thứ Ba, 30/11/2021, 22:47 [GMT+7]
In bài này
.

Thực hiện quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn của NHCSXH Việt Nam về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH; NHCSXH tỉnh đang tham mưu UBND tỉnh về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn.

Theo đó, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH tỉnh, các Phòng giao dịch huyện, thị xã, thành phố thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với các chương trình tín dụng chính sách áp dụng đối với các khoản vay còn dư nợ tại NHCSXH tỉnh và các Phòng giao dịch huyện, thị xã, thành phố từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021 (không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ).

Sau ngày 31/12/2021, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH trên địa bàn thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, thị xã, thành phố ủy thác qua NHCSXH trên địa bàn thực hiện theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và quy định hiện hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Võ Văn Hoàng, Phó Giám đốc NHCSXH cho biết: Hiện nay, NHCSXH đang thực hiện cho vay 12 chương trình  theo chỉ định của Chính phủ và UBND tỉnh, với mức lãi suất dao động 3-9%/năm tuỳ đối tượng. Trong đó, chương trình cho vay Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn ở mức cao nhất 9%/năm. Chương trình cho vay hộ nghèo về nhà ở thấp nhất, chỉ 3,0%/năm; Cho vay nhà ở xã hội 4,8%/năm…

Riêng chương trình cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 0% /năm.

PHAN HÀ

;
.