Tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính thống

Thứ Sáu, 08/03/2024, 20:17 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2391/UBND-VP thực hiện Công văn số 7893-CV/TU của Thường trực Tỉnh ủy về định hướng công tác tuyên truyền.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm, hoặc phân công thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo đúng quy định tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, hỗ trợ, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận thông tin chính thống, đúng bản chất sự việc, nhằm bảo đảm thông tin khi đăng phát trên thông tin báo chí được chính xác, khách quan, đúng pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT-TT và các đơn vị liên quan, định kỳ hàng tháng tham mưu UBND tỉnh cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sở TT-TT tăng cường quản lý thông tin trên báo chí, mạng internet; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức thực hiện tốt đề án truyền thông, kịp thời định hướng dư luận, đặc biệt là các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu sửa đổi Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành.

HỒNG PHƯƠNG

;
.