123
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Thứ Tư, 24/11/2021, 23:22 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 4167/QĐ-UBND về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh BR-VT giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tỉnh đề ra mục tiêu 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã sử dụng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; 100% các cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã triển khai Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 100% hoạt động quản lý nhà nước của các cơ quan từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số, liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã và liên thông với quốc gia (ngoại trừ các văn bản mật theo quy định)…

Để thực hiện các mục tiêu trên kế hoạch xây dựng, hoạch định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện môi trường pháp lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu, phát triển các ứng dụng, dịch vụ, bảo đảm an toàn thông tin và phát triển nguồn nhân lực.

QUANG VŨ

;
.