Kiểm tra 45 đảng viên và 27 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 30/9, tại Hội trường Huyện ủy Châu Đức, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 45 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 30 cấp ủy viên các cấp. Qua kiểm tra, kết luận 16 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 15 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên.

Đối với tổ chức đảng, UBKT các cấp đã kiểm tra 27 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 3 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, trong đó có 1 tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật.

Về thi hành kỷ luật, các cấp ủy đã thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 12 tổ chức đảng  bằng hình thức kỷ luật khiển trách (11 tổ chức đảng vi phạm trong việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận; 1 tổ chức đảng vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ).

Các cấp ủy cũng thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 56 đảng viên, trong đó có 17 trường hợp bị xử lý kỷ luật là cấp ủy viên. Các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách 49 đảng viên, cảnh cáo 5 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, đình chỉ sinh hoạt đảng 1 đảng viên. Nội dung vi phạm: nguyên tắc tập trung dân chủ 1 đảng viên; phẩm chất đạo đức, lối sống 2 đảng viên; những điều đảng viên không được làm 8 đảng viên; chính sách dân số 37 đảng viên; thiếu trách nhiệm, buông lõng lãnh đạo, quản lý 13 đảng viên; quản lý đất đai 1 và những nội dung khác 8 đảng viên.

PHÚC LƯU

;
.