HUYỆN CHÂU ĐỨC

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:09 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 30/9, Huyện ủy Châu Đức tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ năm 2013 đến nay, huyện Châu Đức đã tổ chức 2 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện, 33 đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã; các lực lượng đã phát hiện 815 vụ phạm tội hình sự, trong đó điều tra, làm rõ 674 vụ/1.260 đối tượng; công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên đạt 100% đầu mối đơn vị.

Thời gian tới, Huyện ủy Châu Đức sẽ chú trọng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, khu phòng thủ huyện vững chắc, có tiềm lực; chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang huyện có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; bảo vệ vững chắc địa phương trong mọi tình huống.

Dịp này, Huyện ủy Châu Đức đã khen thưởng 17 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

MINH NHÂN

;
.