HĐND TP.Bà Rịa thông qua 29 Nghị quyết quan trọng

Thứ Sáu, 30/09/2022, 20:05 [GMT+7]
In bài này
.

Chiều 30/9, HĐND TP.Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021- 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề) nhằm xem xét, quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, HĐND TP.Bà Rịa đã xem xét, thảo luận các dự thảo nghị quyết về những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý ngân sách và đầu tư công theo đề nghị của UBND thành phố. Có 29 dự thảo Nghị quyết được trình và được các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua. Trong đó có 2 dự thảo Nghị quyết về bổ sung danh mục công trình và nguồn vốn; 2 dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và 25 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Đặng Minh Thông, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa nhấn mạnh nhằm hoàn thành thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục có những giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó cần tập trung chỉ đạo công tác triển khai dự án đầu tư công và giải ngân hết vốn đầu tư công đã bố trí. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm.

NHÃ UYÊN

;
.