Cụm thi đua số 2 Ban CHQS cơ quan, tổ chức: Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện

Thứ Sáu, 05/07/2019, 19:03 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 5/7, tại Trường Chính trị tỉnh, Cụm thi đua số 2 Ban CHQS cơ quan, tổ chức đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2019. 

Theo đó, Cụm thi đua số 2 gồm 20 Ban CHQS cơ quan, đơn vị của tỉnh, đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về triển khai, thực hiện công tác quốc phòng, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với phong trào thi đua quyết thắng. Các cơ quan, đơn vị đã củng cố, kiện toàn Ban CHQS, nhân sự các trung đội, tiểu đội đúng thành phần, đủ số lượng và chất lượng; thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tham gia đầy đủ và đúng chỉ tiêu các lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS; huấn luyện lực lượng tự vệ do cấp trên tổ chức; thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.

PHƯƠNG NAM

 
;
.