NGÀY LÀM VIỆC THỨ 2 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG:

Thảo luận tình hình kinh tế - xã hội

Thứ Tư, 07/10/2015, 07:23 [GMT+7]
In bài này
.

Hôm qua (6-10), Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì, điều hành phiên họp.

Năm 2015 là năm cuối Kế hoạch 5 năm (2011-2015) và năm 2016 là năm mở đầu Kế hoạch 5 năm (2016-2020). Việc đánh giá đúng thực trạng kinh tế-xã hội đất nước từ đầu năm đến nay, dự báo cả năm 2015 là tiền đề quan trọng để tiếp tục cập nhật, đánh giá chuẩn xác và tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội do Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết Trung ương đề ra, làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, tạo đà và bảo đảm cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2010-2020.

Bên cạnh đó, Trung ương sẽ phân tích, dự báo tình hình những tháng cuối năm 2015 và năm 2016, đặc biệt là xu hướng biến động của thị trường thế giới và thực tế đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới và khu vực. Từ đó, đề ra mục tiêu tổng quát, một số mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến tích cực về chất, có tính đột phá cho phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và các năm tiếp theo.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương cũng sẽ cho ý kiến về những đề xuất, kiến nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ về các cân đối lớn của nền kinh tế; đổi mới việc phân bổ vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn phù hợp với Luật Đầu tư công mới được ban hành; về thu-chi, bội chi ngân sách Nhà nước; về định mức và thời hạn phát hành trái phiếu Chính phủ…

(TTXVN)

;
.