123
Triển khai đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại cộng đồng - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Triển khai đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại cộng đồng

Thứ Năm, 16/05/2019, 18:01 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng giai đoạn 2019-2025”.

Mục tiêu của Đề án là đến giai đoạn 2021-2015, phấn đấu 90% trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 70% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng; 80% cha mẹ, người chăm sóc trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 90% các huyện, thị xã, thành phố thiết lập mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng và thí điểm các mô hình dịch vụ hỗ trợ trẻ em khuyết tật.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan thực hiện các giải pháp: Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng; Điều tra thu thập số liệu về trẻ em khuyết tật, phân loại, đánh giá nhu cầu của trẻ em khuyết tật từ đó xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em khuyết tật; Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách nhằm hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ tại cộng đồng…

HỒNG PHƯƠNG

;
.