123
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn

Thứ Năm, 16/05/2019, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Theo kế hoạch thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” vừa được UBND tỉnh ban hành, đến hết năm 2020 giảm 5% số xã, phường, thị trấn có tệ nạn về ma túy; nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy của toàn tỉnh lên trên 50%.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu hàng năm phấn đấu triệt xóa từ 5-10% số điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, không để phát sinh các “điểm nóng” về ma túy; phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố mỗi năm xây dựng được 1 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, kế hoạch đưa ra một số giải pháp: Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn; phân loại người nghiện ma túy và lập hồ sơ quản lý; thực hiện tốt công tác điều trị nghiện, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai; tăng cường công tác điều trị cai nghiện tự nguyện không thu phí; tăng cường hoạt động phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm về ma túy…

ĐỨC ANH

 
;
.