123
Giai đoạn 2019-2020: Hợp nhất và sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Giai đoạn 2019-2020: Hợp nhất và sáp nhập nhiều đơn vị sự nghiệp công lập

Thứ Năm, 16/05/2019, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 4471/UBND-SNV về việc tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung: Rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo hướng giảm đầu mối, giảm cấp trung gian bảo đảm tinh gọn, hợp lý, hiệu quả. UBND cấp huyện phối hợp với cấp ủy cùng cấp xây dựng và thực hiện Đề án thí điểm sáp nhập UBKT Huyện ủy với Thanh tra cấp huyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Trong năm 2019, 2020, các đơn vị tiếp tục sắp xếp sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp, tập trung xây dựng hoàn thành các phương án trình UBND tỉnh về: Sắp xếp mạng lưới, trường, lớp bảo đảm tinh gọn đầu mối, giảm biên chế hành chính gián tiếp, tăng cường biên chế giáo viên; Hợp nhất một số đơn vị trực thuộc Sở LĐTBXH; Sắp xếp và hợp nhất các đơn vị thuộc các ngành y tế, KH-CN, văn hóa văn nghệ, CNTT, nông nghiệp, du lịch…

TUỆ LÂM

;
.