123
Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Thứ Sáu, 02/10/2020, 20:46 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 2/10, UBND huyện Long Điền tổ chức hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tham gia tập huấn, các đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác văn thư thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được nghe Trung tá Dương Tiến Hưng, Phó Trưởng Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh trình bày, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước gồm 5 chương, 28 điều, được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020; Nghị định số 26 ngày 28/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước; Thông tư số 24 ngày 10/3/2020 của Bộ Công an về Ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ Bí mật Nhà nước.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Đồng thời, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót, khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

NGỌC TUYỀN

;
.