123
Điều tra thông tin DN để hoạch định chính sách phát triển - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Điều tra thông tin DN để hoạch định chính sách phát triển

Chủ Nhật, 12/04/2020, 23:23 [GMT+7]
In bài này
.

 

Ngày 1/4 vừa qua là thời điểm bắt đầu triển khai thu thập số liệu thông tin về DN (DN) năm 2020 trên phạm vi toàn quốc theo Quyết định số 1193/QĐ-TCTK ngày 30/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Trả lời PV của Báo BR-VT, ông Nguyễn Thư (ảnh), Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết:

Cuộc điều tra thông tin DN năm 2020 nhằm thu thập các thông tin cơ bản phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phát triển DN của quốc gia, từng địa phương, các nhà đầu tư và các DN, hợp tác xã (gọi chung là DN); Tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, các chỉ tiêu trong báo cáo chính thức hàng năm của ngành Thống kê; Tổng hợp và biên soạn ấn phẩm “Sách trắng DN năm 2021”; Đánh giá tình hình về ứng dụng công nghệ trong DN; Cập nhật cơ sở dữ liệu về DN hàng năm, lập dàn mẫu cho các cuộc điều tra thống kê chọn mẫu hàng năm, điều tra thường xuyên và các yêu cầu thống kê khác.

● Những DN nào thuộc đối tượng điều tra? 

- Đối tượng của cuộc điều tra DN năm 2020 bao gồm: Các DN được thành lập và chịu sự điều tiết bởi Luật DN; Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã/quỹ tín dụng nhân dân (gọi chung là HTX) hoạt động theo Luật Hợp tác xã và các DN được thành lập, chịu sự điều tiết bởi các luật chuyên ngành như Luật Bảo hiểm, Luật Chứng khoán... hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 01/01/2020 và hiện đang hoạt động; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc DN.

Cuộc điều tra bao gồm các DN, HTX và các cơ sở trực thuộc DN thuộc đối tượng điều tra có địa điểm đóng trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong tất cả các ngành quy định trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam - VSIC 2018 (trừ ngành O - Hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc; và ngành T - Hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình).

● Thời điểm, thời gian, nội dung, phương pháp điều tra được xác định ra sao?

- Về thời điểm, thời kỳ số liệu các thông tin về lao động, giá trị hàng tồn kho thu thập thông tin tại hai thời điểm 1/1/2019 và 31/12/2019. Các thông tin thu thập theo thời kỳ (kết quả sản xuất kinh doanh, sản phẩm,...) là số liệu chính thức của cả năm 2019. Thời gian triển khai thu thập số liệu từ ngày 1/4 đến ngày 30/5/2020.

Về nội dung điều tra: Thông tin nhận dạng đơn vị điều tra, bao gồm tên DN, địa chỉ, điện thoại, fax, email; loại hình DN, ngành hoạt động SXKD.  Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động. Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh; hàng tồn kho; vốn đầu tư; năng lực mới tăng. Thông tin về các cơ sở trực thuộc DN, bao gồm tên cơ sở; ngành hoạt động SXKD; sản lượng/sản phẩm; lao động; doanh thu. Ứng dụng công nghệ trong DN bao gồm những loại công nghệ đã được ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh; mức độ tiếp cận CMCN 4.0 của DN; DN đánh giá mức độ tác động của CMCN và kỹ năng của người lao động trong thời đại số.

Cuộc điều tra DN năm 2020 sử dụng 18 loại phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin của DN theo các nội dung điều tra nêu trên. Cuộc điều tra được thực hiện theo phương pháp điều tra toàn bộ kết hợp với điều tra chọn mẫu bằng phương thức trực tuyến hoặc Excelform.

● Các công việc thực hiện cuộc điều DN năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT đã được triển khai như thế nào, thưa ông?

- Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 9.000 DN hoạt động. Phương thức điều tra trực tuyến sẽ tạo thuận lợi cho DN cung cấp số liệu, dữ liệu bằng công nghệ thông tin trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nên vẫn triển khai bảo đảm theo tiến độ. Sau khi thống nhất danh sách các DN với Tổng cục Thống kê và liên thông chương trình trực tuyến, Cục Thống kê đã tiến hành điều tra trực tuyến từ ngày 6/4. 

Theo đó, Cục Thống kê gửi phiếu điều tra toàn bộ tới hơn 1.000 DN, gồm: DN có 100% vốn nhà nước hoặc DN nhà nước đã được cổ phần hóa có vốn nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ; DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; DN ngoài nhà nước có từ 100 lao động trở lên, riêng DN ngành thương mại có từ 50 lao động trở lên; DN có hoạt động SXKD chính trong các ngành lưu trú, vận tải hàng không, đường biển và đường sắt; DN có từ 2 cơ sở trực thuộc trở lên, trong đó có ít nhất 1 cơ sở đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với trụ sở chính của DN. 

Số DN còn lại là những DN ngoài Nhà nước có dưới 100 lao động (riêng DN lĩnh vực thương mại có dưới 50 lao động) được phát phiếu điều tra trực tuyến theo hình thức chọn mẫu, cụ thể: Nhóm DN có từ 50-99 lao động chọn 50% số DN hoạt động trong tất cả các ngành. Nhóm DN có từ 10-49 lao động chọn mẫu 20% số DN hoạt động trong ngành công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, trung gian tài chính; chọn mẫu 15% số DN hoạt động trong ngành thương mại và dịch vụ. Nhóm DN dưới 10 lao động chọn mẫu 10% số DN hoạt động trong tất cả các ngành. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN. Tuy nhiên, với ý nghĩa và mục đích của cuộc điều tra DN năm 2020 như nêu trên, Cục Thống kê đề nghị các DN trên địa bàn tỉnh tích cực hợp tác để cuộc điều tra này hoàn thành đúng tiến độ.

● Xin cảm ơn ông!

GIA BẢO (Thực hiện)

;
.