Trợ giúp, phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ tự kỷ

Thứ Ba, 27/09/2022, 19:40 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2023.

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2023 có ít nhất 80% người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí tiếp cận các dịch vụ y tế; 70% trẻ em từ sơ sinh đến dưới 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm dạng khuyết tật phổ tự kỷ và được can thiệp sớm. 80% người tâm thần nặng có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và 100% người tâm thần lang thang được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp xã hội...

UBND tỉnh giao Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch với các nhiệm vụ, giải pháp: Tập huấn kỹ năng chăm sóc, phục hồi chức năng, cho bệnh nhân tâm thần và người rối nhiễu tâm trí tại cộng đồng; hướng dẫn chẩn đoán và can thiệp trẻ có rối loạn tự kỷ; thực hiện chính sách về giáo dục đối với trẻ tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho bệnh nhân tâm thần, trẻ tự kỷ; phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội làm nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục phục hồi chức năng đối với người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

THI PHONG

;
.