HUỲNH THỊ QUỲNH NGA

Một đóa hoa mưa

Thứ Sáu, 19/05/2023, 15:46 [GMT+7]
In bài này
.

Tháp tùng cơn mưa đầu tiên

Về qua miền đất em

Tôi kẻ di trú từ mùa hạn của ngàn năm trước

Đợi mưa thiêng nhú những mầm xanh mẩy mượt

Nghe phía đồng bằng tôi

Cơn mơ chợt úng ngập một lời nguyền

Chẳng thể nào rời đi

Chẳng thể nào từ giã

Tôi như kẻ mắc phải bùa mê trên ngọn gió đương thì

Mưa trổ tiếng hát giữa lòng đất xanh

Tưới tẩm những cằn khô góa bụa

Trên mảng chiều vừa thắp nốt hồi xuân

Cảm ơn em người đàn bà tiền kiếp

Neo vào tôi cơn mơ cháy khát

Nghe trái tim nở đóa mưa trời.

;
.