Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

Thứ Ba, 16/05/2023, 11:08 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Đó là yêu cầu của bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” diễn ra sáng 16/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Yến khen tặng 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2028 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Bà Nguyễn Thị Yến khen tặng 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23, văn học, nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ với dòng mạch chính là “chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc”.

Các tác phẩm tập trung phản ánh những nỗ lực và thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những tha hóa về nhân cách, đạo đức, lối sống, nhất là những mặt trái của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành văn hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét và đề xuất trao Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh lần II (2004-2009) với 49 giải thưởng và lần III (2009-2014) với 57 giải thưởng… 

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23 vẫn còn một số mặt hạn chế cần quan tâm như: Số lượng các tác phẩm nhiều nhưng giá trị về tư tưởng và nghệ thuật chưa cao. Hoạt động công bố, quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị chưa thường xuyên, liên tục và hiệu quả truyền thông chưa cao. Phong trào văn học, nghệ thuật tuy có đổi mới, nhưng chưa thu hút được sự tham gia của những tài năng trẻ, có triển vọng.

Ông Nguyễn Văn Xinh, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2028 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thị Yến khẳng định, văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đã tham gia tích cực vào xây dựng tâm hồn con người, vì những điều tốt đẹp trong đời sống xã hội, có đóng góp quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn ba thập niên đổi mới. 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến phát biểu kết luận hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến phát biểu kết luận hội nghị.

Dịp này, Tỉnh ủy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.

HUYỀN TRANG - NHẬT LINH

 

;
.