Phục dựng, phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro

Thứ Tư, 17/05/2023, 18:13 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 17/5, Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu của tỉnh tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu, phục dựng và phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Đề tài do Trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh chủ trì thực hiện từ tháng 1/2022 đến tháng 5/2023.

Quá trình triển khai, nhóm nghiên cứu đề tài đã phối hợp tổ chức thành công việc phục dựng nguyên bản nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro với chủ đề “Tình đất, tình người Châu Ro”; phục dựng phát triển và nâng cao nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro, với chủ đề “ Sắc màu Châu  Ro”; phục dựng thành công Lễ hội Ốp Yang Va - Cúng Thần Lúa... Qua đó, đề tài khoa học đã tiếp nhận nhiều báo cáo khoa học có giá trị nghiên cứu về nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro và các giải pháp bảo tồn, phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian Châu Ro.

Hội đồng đánh giá, kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa và giá trị nghệ thuật dân gian Châu Ro. Qua đó, quảng bá hình ảnh, quê hương, con người Bà Rịa - Vũng Tàu trên bước đường xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế.

HOÀNG BÁCH

;
.