Vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Thứ Năm, 24/11/2022, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 14874/UBND-VP chỉ đạo sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị, địa phương mình.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, nhất là số đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

TRÍ NHÂN

 
;
.