PV GAS trình cổ đông phương án chia cổ tức tỷ lệ 60%

Thứ Tư, 29/05/2024, 18:36 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 29/5, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Chuỗi dự án Kho cảng LNG Thị Vải tạo nên lợi thế hàng đầu để PV GAS tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong phát triển năng lượng sạch Việt Nam.
Chuỗi dự án Kho cảng LNG Thị Vải tạo nên lợi thế hàng đầu để PV GAS tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong phát triển năng lượng sạch Việt Nam.

Báo cáo tại phiên họp, lãnh đạo PV GAS cho biết, năm 2023 PV GAS đã hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2-6 tháng với doanh thu đạt 116 ngàn tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất hơn 92 ngàn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 14,6 và 11,7 ngàn tỷ đồng, vượt 79 - 80% kế hoạch. Đóng góp vào Ngân sách Nhà nước hơn 6,4 ngàn tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch.

Từ kết quả đạt được 2023 và kế hoạch phát triển đến năm 2025, PV GAS trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 60% (so với kế hoạch là 20%).

Năm 2024, PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước 3.744 tỷ đồng. PV GAS tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có và bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành khí theo chiến lược: Phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước...

Tin, ảnh: HÀ AN

;
.