Thẩm tra chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với huyện Đất Đỏ

Thứ Sáu, 17/11/2023, 18:34 [GMT+7]
In bài này
.

Sáng 17/11, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã thẩm tra, xét công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2023.

Theo báo cáo của UBND huyện Đất Đỏ, huyện có 6/6 xã duy trì đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao và 2 thị trấn Phước Hải, Đất Đỏ đạt 9/9 tiêu chí đô thị văn minh. Năm 2023, trên địa bàn huyện có xã Long Tân xây dựng xã NTM kiểu mẫu, đến nay xã đã cơ bản đạt các tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí lựa chọn. Huyện đã duy trì đạt chuẩn 9/9 tiêu chí huyện NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của các xã đạt 81,83 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95%, không còn hộ nghèo chuẩn quốc gia. Giai đoạn 2020-2023, tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện 2.492,5 tỷ đồng. Các nguồn vốn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM được UBND huyện phân bổ, quản lý, sử dụng bảo đảm đúng nguyên tắc mục đích và đối tượng.

Đại diện Văn phòng điều phối NTM đề nghị các sở, ngành, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, hoàn thiện hồ sơ, đồng thời sớm ban hành báo cáo thẩm tra của ngành, chuẩn bị tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình Bộ NN-PTNT, Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện Đất Đỏ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023.

VÂN ANH

;
.