Bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng

Thứ Ba, 07/03/2023, 19:35 [GMT+7]
In bài này
.

Sở Xây dựng vừa có công văn số 101/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc tăng cường công tác quản lý bảo đảm an toàn lao động trong thi công tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân là chủ đầu tư các công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo nhà thầu thi công xây dựng thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình. Đặc biệt đối với công tác bảo đảm an toàn tại công trường xây dựng và khu vực lân cận phải tuân thủ tuyệt đối theo quy định tại QCVN 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng (gọi tắt là QCVN 18:2021/BXD).

Sở Xây dựng cũng lưu ý chủ đầu tư các công trình phải có trách nhiệm lập và thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn và các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ cho người làm việc trên công trường và người ở khu vực lân cận trước các nguy cơ gây suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong phát sinh từ công trường; bảo đảm vệ sinh, môi trường trong và ngoài công trường xây dựng...

LINH ĐAN

;
.