Hỗ trợ, giải quyết vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan

Thứ Năm, 08/09/2022, 18:57 [GMT+7]
In bài này
.

Tổng cục Hải quan vừa thành lập nhóm chuyên trách thực hiện chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyên tuân thủ pháp luật.

Theo đó, nhóm chuyên trách có nhiệm vụ phân công, bố trí công chức, chuyên gia nghiệp vụ hải quan các cấp trực tiếp hỗ trợ, tư vấn liên lạc giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh của DN thành viên.

Trước đó, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 1399/QĐ-TCHQ về chương trình thí điểm hỗ trợ, khuyến khích DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Tổng cục Hải quan đặt ra yêu cầu, sau 2 năm triển khai sẽ có 100% DN tham gia chương trình không bị xử lý về các hành vi vi phạm pháp luật hải quan, được đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật ở mức 2 (tuân thủ cao), mức 3 (tuân thủ trung bình). Đồng thời, các dữ liệu, chỉ tiêu thông tin liên quan đến hoạt động quản lý, theo dõi, báo cáo thực hiện 

Sau 5 năm thực hiện chương trình, thông qua các hoạt động hỗ trợ và việc tự nguyện tuân thủ của DN, phấn đấu tăng tỷ lệ DN tuân thủ mức 2, mức 3 đạt trên 20% tổng số DN hoạt động xuất nhập khẩu.

THỤY NHIÊN

;
.