7 doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước được xếp loại A

Thứ Hai, 12/09/2022, 18:21 [GMT+7]
In bài này
.

Theo Quyết định 2519/QĐ-UBND ngày 29/8,  năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 14 DN Nhà nước và DN có vốn Nhà nước (trong đó có 2 DN Nhà nước năm giữ 100% vốn điều lệ; 7 DN Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 5 DN Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ) hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, hiệu quả.

Các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiến hành đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các DN này dựa trên các tiêu chí: doanh thu và thu nhập khác, lợi nhuận sau thuế, khả năng thanh toán nợ… và xếp các DN này vào 3 loại (A, B và C). Theo đó, 7 DN đạt loại A gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh BR-VT; Công ty CP Công trình Giao thông; Công ty CP Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu; Công ty CP dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu; Công ty CP dịch vụ đô thị Bà Rịa; Công ty CP Cấp nước BR-VT; Công ty CP Dịch vụ đô thị Tân Thành.

4 DN đạt loại B gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT; Công ty CP Cao su Thống Nhất; Công ty CP dịch vụ và đầu tư Phát triển đô thị huyện Long Điền; Công ty CP Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu.

3 DN đạt loại C gồm: Công ty CP Du lịch tỉnh; Công ty CP Xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh; Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế.

SONG THƯ

;
.