Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên: Xử lý nước thải tập trung để giảm thiểu ô nhiễm

Thứ Bảy, 06/08/2022, 19:57 [GMT+7]
In bài này
.

Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (TX. Phú Mỹ) mặc dù đã đi vào hoạt động hàng chục năm nhưng từ trước đến nay các DN trong khu này vẫn đang xử lý nước theo hình thức cục bộ khiến công tác quản lý bảo vệ môi trường (BVMT) của khu xử lý (KXL) gặp nhiều khó khăn.

Do đó, việc ban hành một quy chế quản lý mới, đặc thù đối với Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên (KXLCTTT) theo hướng từ rời rạc, cục bộ đến tập trung, thống nhất là yêu cầu cấp thiết nhằm đưa khu này ra khỏi danh sách điểm nóng về ô nhiễm môi trường của tỉnh.

Thực hiện: QUANG VŨ – NHẬT LINH – NHẬT VINH

 

 

 

;
.