Cải thiện kết quả chỉ số PAR INDEX và SIPAS

Thứ Sáu, 05/08/2022, 19:38 [GMT+7]
In bài này
.

UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 9228/UBND-VP yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện giải pháp cải thiện kết quả chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS năm 2022 của tỉnh.

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2021 của tỉnh đạt 87,61 điểm (tăng 1,59 điểm so với năm 2020) xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, giảm 7 bậc so với năm 2020; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức (SIPAS) đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 86,72%, tăng 2,87% so với năm 2020; xếp hạng 38/63 tỉnh, thành và tăng 4 bậc so với năm 2020.

Để tiếp tục cải thiện kết quả chỉ số PAR INDEX, chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp duy trì các tiêu chí đã đạt điểm tối đa và có kế hoạch, biện pháp cải thiện các tiêu chí chưa đạt điểm tối đa để đạt kết quả tốt hơn trong năm 2022. Các đơn vị chỉ đạo đội ngũ CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý tìm hiểu, sử dụng và tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng các tiện ích, các ứng dụng CNTT phục vụ công tác CCHC mà tỉnh đang triển khai.

NHUNG VŨ

;
.