Quý 1/2022, PVEP đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Thứ Hai, 04/04/2022, 18:03 [GMT+7]
In bài này
.

Tin từ Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết, kết thúc quý I/2022, PVEP hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt đã hoàn thành các chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Năm 2022, PVEP thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh giá dầu thô tăng hơn 50% trong năm 2021, qua đó  giúp PVEP hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Cụ  thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu trong quý I/2022 là 0,95 triệu tấn (quy dầu), đạt 116% kế hoạch quý I. Trong đó, sản lượng dầu và condensate là 0,62 triệu tấn, đạt 105% kế hoạch; sản lượng khí bán là 324 triệu m3, đạt 148% kế hoạch. Tổng doanh thu (gồm doanh thu dịch vụ, tài chính và thu nhập khác) 11.234 tỷ đồng, đạt 170% kế hoạch quý, tăng 4.477 tỷ đồng (tương đương tăng 66%) so với cùng kỳ năm 2021 do giá dầu tăng.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của PVEP trong quý I đạt 5.892 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch cả năm 2022, bằng 217% so với cùng kỳ năm 2021; Lợi nhuận sau thuế 3.616 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 4.173 tỷ đồng, trong đó nộp thuế (tài nguyên, xuất khẩu, thu nhập doanh nghiệp) 3.032 tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch năm; lãi nước chủ nhà là 1.141 tỷ đồng; Nộp thuế tăng 1.170 tỷ đồng (tương đương tăng 63%) so với cùng kỳ năm trước.

Hiện tại, PVEP đang triển khai 35 dự án dầu khí (29 dự án trong nước và 6 dự án nước ngoài) và 3 dự án điều hành. Trong các dự án dầu khí, PVEP điều hành 10 dự án, tham gia điều hành chung 8 dự án, tham gia góp vốn 17 dự án. Đồng thời, tiếp tục hoàn thành các thủ tục để kết thúc một số dự án.

NHẬT MINH

;
.