.

Phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Phát điện 3

Cập nhật: 20:11, 03/01/2018 (GMT+7)

Tin từ Tổng Công ty Phát điện 3 - EVNGENCO3 (KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành), Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2100/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa DN này. Theo đó, hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên vốn Nhà nước hiện có tại DN, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Giá trị thực tế của DN được đánh giá lại là gần 93.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ 20.809 tỷ đồng. Theo phương án cổ phần hóa, cơ cấu vốn điều lệ sau khi cổ phần hóa như sau: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 1.061.300.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ; cổ phần ưu đãi bán cho người lao động trong EVNGENCO3 là 3.424.100 cổ phần, tương đương 0,16% vốn điều lệ; cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược là 749.124.000 cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai (IPO) là 267.051.900 cổ phần, tương đương 12,8% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vào tháng 2-2018, theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần. 

LAM GIANG

 
.
.
.