.

Huyện Đất Đỏ: Chú trọng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật: 17:50, 02/01/2018 (GMT+7)

Chiều 2-1, UBND huyện Đất Đỏ đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các hội và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Năm 2018, huyện Đất Đỏ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội gồm: giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp 2.191,08 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành CN-TTCN 1.669,57 tỷ đồng; doanh thu thương mại - dịch vụ 4.760 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 94,4 tỷ đồng, tổng chi ngân sách huyện giao là hơn 563,7 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển hơn 227,6 tỷ đồng; chi đầu tư xây dựng cơ bản hơn 221,1 tỷ đồng…; mức hưởng thụ văn hóa là 47,5 lần/người; số hộ thoát nghèo trong năm là 960 hộ; giảm tỷ lệ sinh xuống 0,02%o­; giải quyết việc làm cho 3.200 lượt lao động, trong đó giải quyết việc làm mới là 1.800 lượt lao động mới…

UBND huyện đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, trong đó chú trọng các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp; khuyến khích hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến hải sản; thu hút các nhà đầu tư vào dự án KCN Đất Đỏ I… Về đầu tư phát triển, huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách…

ĐÔNG HIẾU

 

.
.
.