Phấn đấu đến năm 2025 có trên 300 doanh nghiệp công nghệ số

Thứ Sáu, 22/03/2024, 17:51 [GMT+7]
In bài này
.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh Thông vừa ký ban hành Kế hoạch 63/KH-UBND về phát triển DN công nghệ số trên địa bàn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Thời gian qua, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DN công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu sản phẩm chuyển đổi số của các DN tại hội thảo do tỉnh tổ chức, cuối năm 2023.
Thời gian qua, tỉnh thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ DN công nghệ số trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Các đại biểu tham quan, nghe giới thiệu sản phẩm chuyển đổi số của các DN tại hội thảo do tỉnh tổ chức, cuối năm 2023.

Mục tiêu kế hoạch đặt ra đến năm 2025, tỉnh có 300 DN công nghệ số và đến năm 2030 có ít nhất 400 DN. Trong đó, khoảng 50-80 DN có đủ năng lực phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh và cung cấp giải pháp nền tảng số cho DN nhỏ và vừa sử dụng đạt trên 50-70%.

Để đạt được mục tiêu, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển DN công nghệ số; phát triển hạ tầng số; phát triển sản phẩm công nghệ số make in Vietnam; phát triển nhân lực công nghệ số; phát triển thị trường cho DN, sản phẩm công nghệ số; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển DN số tại địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm hoàn thành mục tiêu theo lộ trình đề ra, cùng với đó, tăng cường ứng dụng công nghệ số vào công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện DN ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, vận động DN trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý tiếp cận, sử dụng các sản phẩm công nghệ số do Việt Nam sản xuất.

Tin, ảnh: HÀN GIANG

 
;
.