Đến năm 2025, 100% đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

Thứ Tư, 14/09/2022, 18:45 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày 13/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, đến năm 2025, tỉnh phấn đấu 100% các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên hệ thống thông tin nguồn tỉnh; 100% thông tin thiết yếu phổ biến đến người dân trên hệ thống thông tin nguồn trung ương và hệ thống thông tin nguồn tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo, thống kê từ cơ sở về hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống thông tin nguồn Trung ương và hệ thống thông tin nguồn tỉnh; 100% đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông….

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Phát triển hạ tầng mạng lưới thông tin cơ sở; hiện đại hóa sản xuất nội dung tuyên truyền; phát triển nhân lực làm công tác thông tin cơ sở.

SONG THƯ

;
.